‘Durven voelen’ is eigenlijk hetzelfde als het lichaamsbewustzijn zoals in de vorige paragraaf werd besproken. Als je namelijk helemaal aanwezig bent in je lichaam, dan sta je in contact met je gevoel. Toch wilde ik dit thema ook even los bespreken, omdat het zo belangrijk is. Ik bespreek het in deze paragraaf kort, maar kom er in andere modules weer op terug.

Het aardingsproces kan zich voltrekken als jij iedere keer weer een laagje van de ui loslaat, om zo dieper tot de kern te komen. Voordat jouw hoger zelf helemaal kan verankeren in jouw lichaam moet het door allerlei oude ‘laagjes’ heen zakken. Deze oude laagjes bevatten onder andere: oude overtuigingen, illusies, emoties, trauma, herinneringen etc. Om deze laagjes te helen én daarmee jouw hoger zelf dieper in je lichaam te laten zakken, is het van belang ze te voelen en te erkennen. Zodra jij namelijk zo’n oud laagje (ofwel stag